Error
  • Error loading feed data

حریم شخصی

وب میزبان بمنظور جلوگیری از اختلالات و سوءاستفاده و همچنین در جهت پیش برد در ارائه سرویسها و محصولات، اطلاعات مشترکین را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا از کوچکترین اشکالات جلوگیری نماید . همچنین این امر در روند توسعه و بهبود خدمات وب میزبان و امنیت استفاده از خدمات و اطلاعات کلیه مشترکین کمک کننده خواهد بود.

  اطلاعات کلیه مشترکین در محیطی کاملا امن تحت سیستم یکپارچه ایجاد حسابهای کاربری و صدور صورتحساب، نقل و انتقال یافته و کلیه حسابها کاملا اختصاصی است.

  برای کلیه مشترکین و سفارشات آنها صورتحساب از طرف شرکتوب میزبان  صادر می شود، که وجهه قانونی ارائه سرویسها است.

 مشترک از روشهای زیر می تواند جهت اعلام و تغییر اطلاعات خود اقدام نماید

وب میزبان روشهای زیر را برای تغییر اطلاعات مشترک فراهم آورده است که مشترک می تواند از طریق یکی از این روشها اقدام به اعلام و یا تغییر اطلاعات خود نماید.

از طریق حساب کاربری اختصاصی خود

ارسال پست الکترونیک به info @ webmizban . com

ارسال درخواست به صورت آنلاین توسط فرم تماس در بخش تماس

از طریق گفتگوی آنلاین با مسئول پشتیبانی توسط بخش گفتگوی آنلاین وب سایت

دریافت تاییدیه توسط پست الکترونیک در هر یک از روشهای فوق الزامی است و مشترک باید تحت پست الکترونیک اصلی خود که نزد وب میزبان معتبر است اقدام به تایید و ارسال درخواست نماید در غیر اینصورت باید اصل صورتحساب و یا سندی معتبر مثل فیش واریزی سرویس و یا محصول که اثبات مالکیت او را نماید ارائه کند تا نسبت به درخواست او اقدام شود.

 رویه حفاظت از دامنه

دامنه (Domain) هویت اصلی یک سایت است بهمین خاطر وب میزبان حساسیت ویژه ای در حفظ اطلاعات مربوط به دامنه وب سایت مشترک دارد و تمامی اطلاعات و درخواستهای مشترک در مورد دامنه باید از طریق ایمیل اصلی که نزد وب میزبان معتبر می باشد اقدام شود. همچنین موارد مورد بحث در  (UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy نیز شامل این رویه حفاظت از دامنه می شود. (ICANN Policy: http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm )

 پست الکترونیک

وب میزبان مراحل تکمیل سفارشات و صدور تاییدیه را از طریق پست الکترونیک انجام می دهد و پست الکترونیک اصلی مشترک که در هنگام سفارش تسلیم وب میزبان شده است نزد وب میزبان معتبر بوده و همانطور که در بندهای فوق نیز اشاره شد مشترک برای تغییر اطلاعات و در خواستهای مهم باید از طریق آن اقدام نماید.

امور استخدام و بازاریابی

متقاضیانی که بعنوان بازاریاب شرکت استخدام شده اند موظفند که از اطلاعات بازاریابی خود بخوبی مواظبت و محافظت نمایند و آن را در جایی امن نگهداری نمایند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

نزد وب میزبان کد بازاریاب بعنوان شناسه و هویت اصلی اوست و وب میزبان هیچ مسئولیتی در قبال اینکه فرد بازاریاب کد بازاریابی خود را اشتباه وارد کرده و از این طریق باعث مضرات درآمدی خود شود نمی پذیرد.

ورود کاربران

نام کاربری:
رمز عبور:

آخرین اخبار

نمادهای اعتماد

.